Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celach: statystyk, reklamy i polepszania świadczonych usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka prywatności
Biuro Rachunkowe BREVENT s.c.
Katarzyna Dumała, Dariusz Dumała
ul. Górnicza 12
42-600 Tarnowskie Góry
Aktualności podatkowe
< Powrót
17
Październik
2013
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych

 

Prawo do skorzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ramach pomocy de minimis, przysługuje nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w danym roku podatkowym oraz małym podatnikom.

W 2013 r. wartość łącznych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 000 EUR (205 000 PLN). Do limitu nie wlicza się odpisów składników majątku, których wartość nie przekracza 3 500 PLN. W ramach limitu jednorazowej amortyzacji można dokonywać odpisów od wielu środków trwałych. Jednak nie wykorzystany limit nie przechodzi na następne lata. Gdy wartość początkowa przekracza kwotę limitu na dany rok podatkowy, to pozostałą (niezamortyzowaną) część należy zamortyzować w kolejnym roku na zasadach ogólnych (metodą liniową lub degresywną w zależności od rodzaju środka trwałego).
 
Oprócz osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, mogą skorzystać również tzw. mali podatrnicy. Mianem małego podatnika określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR (w 2013 roku - 4 922 000 PLN).
 
Jednak nie wszystkie środki trwałe podlegają jednorazowym odpisom amortyzacyjnym, a tylko te środki trwałe, które zaliczane są do 3-8 grupy KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych, czyli:
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne
grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
grupa 6 – urządzenia techniczne
grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Jednorazowej amortyzacji nie mogą być poddane wartości niematerialne i prawne, ale można poddać używane środki trwałe oraz środki trwałe wykorzystywane na podstawie leasingu finansowego.
 
Procedura zgłoszenia skorzystania z pomocy do minimis
 
O skorzystaniu z pomocy de minimis w formie amortyzacji jednorazowej decyduje sam podatnik. Natomiast organ podatkowy weryfikuje, czy wszystkie warunki zostały przez niego spełnione po otrzymaniu wniosku o udzielenie takiej pomocy.
W sytuacji ubiegania się podatnika o udzielenie pomocy de minimis wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, podatnik musi złożyć również następujące dokumenty:
  • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
  • ewidencję środków trwałych,
  • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych,
  • oświadczenie o metodzie amortyzacji jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
  • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
  • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.
W ciągu 3 lat łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 200.000 euro, a dla firm transportowych kwota ta nie może przekroczyć 100.000 euro.
 
Brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika prawa do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Jednak może uniemożliwić uzyskanie innej pomocy (dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników).
 
Aktualności
Odpowiedzialnoś...
2016-09-21
Obowiązkiem każdego biura rachunkowego jest prowadzenie ksiąg swo...
szczegóły